Salgs- og betalingsbetingelser

Salgs- og betalingsbetingelser

Nordjydsk Minkfoder A/S fremstiller et minkfoder, der er sammensat af gode og sunde råvarer.
Energiindholdet følger årstiden.
Fodercentralen er medlem af den frivillige foderkontrol.

Pris Den aktuelle pris er afhængig af råvarepriserne og foderets energiindhold.
Pris oplyses på telefon.

Kundebonus Der ydes en gang årligt bonus beregnet for perioden 01.01 – 31.12. således:
Ved levering af: 0 – 50 tons ydes 0 % bonus
50 – 200 tons ydes 1 % bonus
200 – 300 tons ydes 2 % bonus
300 – 450 tons ydes 3 % bonus
450 – 900 tons ydes 4 % bonus
over – 900 tons ydes 5 % bonus
Bonus udregnes ud fra mængden af minkfoder aftaget i det foregående kalenderår.
Bonus kan ikke kræves udbetalt kontant, men udelukkende modregnes i varekøb i beregningsåret.

Bonus beløbet modregnes i oktober fakturaen, hvorefter nettobeløbet betales pr. 10. november.
Bonusberettigelse forudsætter uopsagt kundeforhold.

Kontant forudbetaling for foder: Vi tilbyder en god rente ved forudbetaling af foder for en kortere eller længere periode.

Stoppenge (Administrationsgebyr): Dkr. 30,00 pr. foderleverance.

Betaling Vi fremsender faktura for forudgående måneds levering ca. den 1. Denne faktura skal betales inden den 10. samme måned. Betales fakturaen ikke rettidigt, beregnes rente pr. måned + opkrævnings-/rykkergebyr. Vi forbeholder os ret til at
stoppe leverancen af foder ved manglende betaling.

Der forudfaktureres hver måned for den kommende måneds foderkøb beregnet på basis af det aktuelle dyr på farmen. Der ydes rentegodtgørelse.

Ved forudbetaling for flere måneders køb vil blive ydet en rentegodtgørelse.
Husk at I kan tilmelde jer leverandørservice.

Bestilling Ændring af fodermængde til næste levering kan ske til chaufføren eller på telefon 98 48 89 89 inden kl. 20.00
på lørdage inden kl. 18.00.

Kontortid Mandag til fredag fra kl. 8,00 til kl. 16,00 på telefon 98 48 82 22.

Betingelser senest revideret januar 2017