Foderudvalg

Foderudvalg
Direktør Jørgen S. Johansen tlf. 98 48 82 22
Ing.Thomas Rask tlf. 51 62 46 48
Pelsdyravler Chr. Thomsen tlf. 40 16 60 03
Disponent Vagn Johansen tlf. 23 82 07 80
Michael Lassen

Foderudvalgets opgaver er at være med til at fastlægge strategien for hvilke råvarer, der skal indgå i
virksomhedens foder. Desuden har de en rådgivende funktion omkring hvilket energi- og
proteinindhold skal opfylde med skyldig hensyntagen til de anbefalinger, der kommer fra den fælles
rådgivningstjeneste under Kopenhagen Rådgivning.